top of page
12038855_895791587124165_6134567635800141248_o.jpg

Historie

Zde najdete pár informací ať už z historie našeho folklórního souboru nebo foklóru celkově v Dambořicích.

historie3.jpg

 V roce 1973 byl v Dambořicích založen první národopisný soubor, který oživil pestrou tradici folkloru a lidových krojů. Soubor vedený F. Mayerem a F. Luskačem, připomínal svými vystoupeními staré, polozapomenuté tance, ale i známou Českou a Moravskou besedu. Hudební doprovod zajišťovala DH Dambořanka, protože poslední CM se rozpadla v Dambořicích v roce 1904. V roce 1925 působila v Dambořicích ještě kapela lidově zvaná štrajch s obsazením jak smyčcovými tak dechovými nástroji.

  Soubor úspěšně ve své existenci reprezentoval obec na festivale ve Strážnici. Dalším z vedoucích souboru byli Petr Luskač a Jaroslav Kroupa. V té době se zúčastnil soubor i zájezdu do Německa, vystoupil na slováckém roku v Kyjově, na Kraji beze stínů v Krumvíři aj.

  Soubor pořádal krojované plesy, vinobraní, hodové zvyky při skládce. Generační problémy a nové ekonomické podmínky činnost soubory minimalizovaly a soubor roku 1985 zaniká

 A jak vlastně vznikla Salajka. Po hodech v roce 2001. Sklepníka dělal Vilém Trumpeš a sklepnici Radka Bůžková, oba tanečníci Slováckého souboru Lůčka. Tehdy 15-leté chlapce natolik zaujal verbuňk sklepníka, že jej požádali jestli by je to nenaučil. Na prvních zkouškách se objevilo 5 chlapců a začala výuka, počet chlapců se začal rozrůstat, až jich bylo 10, potom přišlo pár holek, slovo dalo slovo a učila se Moravská beseda. Tu předvedli poprvé na krojovaném plese v Krumvíři v lednu 2002 v 8 párech. Na podzim soubor připravil ve spolupráci s Kunstátem první folklorní večer. V programu vystoupil soubor s pásmem Hlubočí a doprovodila jej CM z Milotic.

  V létě 2003 již soubor vystoupil na Slováckém roku v Kyjově s pásmem Skládka a Hlubočí. S DH Dambořanka odjelo několik tanečníků na zájezd do Slovinska. V tomto období soubor doprovázela CM Dědina ze Stavěšic s primáškou Evou Petrželovou. V tomto období soubor čítal 24 členů + CM. V roce 2003 pořádal soubor svůj první krojovaný ples ve spolupráci s Obcí a měl obrovský úspěch. Sál byl vyprodán a všichni byli spokojeni. Ples se koná již tradičně každý rok.

historie2.jpg
historie.jpg

V roce 2004 se soubor zúčastnil několika plesů a v létě pořádal folklorní neděli u příležitosti sjezdu rodáků, kde předvedl 45 min. blok tanců. Téhož roku vystoupil ještě ve Svatobořicích -Mistříně na dožínkách, na soutěži verbířů ve Ždánicích kde cenu diváků získal Lattenberg Pavel a na slavnostech ve Šlapanicích.

  V roce 2005 měl soubor 50 zkoušek, 1x třídení soustředění na chatě ve Vřesovicích, 1x celodenní soustředění s L. Šimečkem. Dochází k zásadní změně v doprovodné muzice, kdy soubor začíná doprovázet CM Mládí z Čejče. Soubor se již tradičně zúčastnil několika plesů. Vystoupil na 4.NF Svatobořice Mistřín, Mezinárodním festivale v Šumperku a na celostátních Dožínkách v Tišnově. Pořádal krojový ples, pomáhal při organizaci Veselé písničky, pořádal 8 vyučovacích hodin folklorních tanců pro veřejnost, dodal stárky na hody v Dambořicích, chlapci se zúčastnili soutěže verbířů.

 

  V roce 2006 soubor zahájil činnost pořádáním besedy u cimbálu, pořádáním plesu a několika vystoupeními po okolí na plesech. V dubnu se chlapci zúčastnili verbířů v Čejkovicích. Vše však směřovalo ke dvěma významným událostem a to pořádáním1. soutěžního festivalu folklorních souborů Dambořice 2006 a zájezdu do Turecka.  V soutěži mezi deseti soubory na domácím pódiu jsme sice nezvítězili, ale získalis převahou více jak 300 hlasů cenu publika. Ocenění soubor získal i v Istanbulu, kde vystupovalo 12 souborů z celého světa (SK, BLR, Turecko, Gruzie, Rusko, Maďarska, Ekvádor, Polsko, aj.).

historie.jpg
bottom of page