top of page
64.jpg

Repertoár

Náš soubor se zabývá nejen tanci z našeho regionu, tedy Hanáckého Slovácka, ale také zpracováváme například tradiční tance z Kopanic, Strání a Kyjovska. Naše choreografie jsou jak taneční, tak i scénické.

HS.jpg

Hanácké Slovácko

Choreografie sestavená z figurálních tanců Hanáckého Slovácka jako šotyš, židovská, kalamajka a tanců kolových jako tajč a polka. Je velmi rytmický a obohacený zvedačkami.

Slovenské z Milotic - "Hlubočí"

Hlubočí, neboli tance Slovenské z Milotic, který se skládá ze tří částí - předzpěv, víření a předkopávání s podtočením. Tanec je rytmický s milostnou tématikou.

hluboci.jpg
DSC_3136.jpg

Kopanice & Korytné

Kopanice a Korytné - tyto dva tance z obcí z pohraničí se Slovenskem obsahují prvky blízké i Slovenskému folkloru. Jde o složitější tance s postupnou gradací, variacemi zvedaček a využitím prostoru.

Verbuňk

Je to typicky mužský tanec. Během zpívání se muži navzájem drží za paže a po každé sloce se začíná tancovat. Tento tanec má pravidla, která jsou pro každý region rozdílná. (25. listopadu 2005 pan Kochiro Matsuura,generální ředitel UNESCO, prohlásil tanec Slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva.)

11.jpg
klebetnice.jpg

Klebetnice

Choreografie Klebetnice je čistě ženská věc. Jedná se o tanečně scénickou formu choreografie, kde převládá zpěv, ale i tanec zde má svou roli.

Dívčí komediální scénické pásmo o šíření pomluv v obci. Dívky se zde schází jak babky na dědině a společně drbou a pomlouvají jedna druhou. Rozebírají, co nového se událo a malými tanečními variacemi vytváří velmi hezkou atmosféru na pódiu.

Vojenské

Scénicky-taneční choreografie popisující příběh právě odvedených chlapců, kteří si chtějí užít poslední svobodný večer se svými dívkami před odchodem na vojnu. Vesele melodramatický průběh, který končí padnutím na frontě za zvuku vojenského bubnu.

Pomocí verbuňkových, rytmických a čapášových kroků chlapci trénují a připravují se na bitvu. Chlapci se po náročném výcviku ocitnou na frontě, kde všichni vysílení, položí život.
Dívky za znění sólového zpěvu přichází ke svému padlému milému, kde se s ním naposledy rozloučí.

Vojenské.jpg
strani2.jpg

Podšable & Strání

Tanec podšable se převážně tancuje na slavnostech Fašanku. 

Je to mužský tanec se šavlemi, který svými prameny zasahuje až do konce 18. století.

Chlapci tancují choreografii pod vedením hlavního tanečníka, který je doprovází zpěvem.

Po výstupu chlapců nastupují na jeviště děvčice a začíná choreografie Strání.

bottom of page